asterisque

t i z s

52.00

Image of t i z  s Image of t i z  s Image of t i z  s Image of t i z  s Image of t i z  s

handbuilt glazed black stoneware vase glazed in dusty rose